Board of Directors of the Innovation Club in the fruit and vegetable industry

BOARD OF DIRECTORS OF FRUITS AND VEGETABLE INNOVATION CLUB

No

Full name

Position

Role in HIC

1

Prof. Dr. Đào Thế Anh

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chủ nhiệm CLB. Điều hành chung

2

PROF.DR. Đặng Văn Đông

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Rau quả  

Phó Chủ nhiệm thường trực CLB, Phụ trách về khoa học, chuyển giao Phụ trách ngành hàng hoa.

3

DR.. Nguyễn Viết Khoa

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.  

Phó Chủ nhiệm CLB, Phụ trách các hoạt động đào tạo, khuyến nông.

4

PROF.DR.  Phạm Thị Hồng Yến

Trưởng ban HTQT – Liên minh HTX Việt Nam

Phó Chủ nhiệm CLB, Phụ trách  công tác tổ chức của CLB, kết nối các HTX

5

Ths Nguyễn Thế Nhuận

GĐ Trung tâm NC Khoai tây Rau hoa Đà Lạt

Phó Chủ nhiệm CLB, Phụ trách ngành rau, hoa và phía Nam

6

DR.. Cao Văn Chí

PGĐ Trung tâm rau quả Xuân Mai

Đầu mối ngành hàng cây ăn quả

7

Mrs. Mai Thị Hồng

Điều phối viên Hiệp hội Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam  

Đầu mối HTQT của CLB

8

DR.. Nguyễn Thị Tân Lộc

Trưởng môn Kinh tế và Thị trường, Viện Nghiên cứu Rau quả

– Thư  ký CLB.  – Đầu mối kết nối thị trường rau, hoa, quả

9

M.S. Nguyễn Thị Thu Liên

PCT. Viện Nghiên cứu Sâm Ngọc Linh

Đầu mối truyền thông CLB

10

M.S. Nguyễn Thị Lê Na

CEO Cam Vinh Kỳ Yến

Đầu mối ngành hàng cây có múi

11

Mr. Hoàng Văn Thám

HTX Rau quả sạch Trúc Sơn

Đầu mối các đơn vị sản xuất và tiêu thụ rau

12

Mr. Mầu Danh Cường

Giám đốc Công ty CP SX va TM Nông nghiệp Công nghệ cao C&C

Đầu mối các doanh nghiệp HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất

13

Mr. Lê Việt Hà

Phó Viện Trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục Cộng đồng, Trung tâm Tài Chính CN

Đầu mối đào tạo nâng cao năng lực

14

Mr. Nguyễn Tiến Hưng

CEO Big Green Việt Nam  

Kết nối tiêu thụ sản phẩm

15

Mr. Đoàn Thế Hùng

Chủ tịch HĐTV, Công ty Hạt Giống và Nông sản Năm sao

Đầu mối các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào.

16

Mr. Trịnh Văn Vĩnh

Chủ tịch HĐQT-Giám đốc HTX DVTH Hòa Bình

Đầu mối các đơn vị sản xuất và tiêu thụ rau

17

Mr. Nguyễn Việt Cường

CEO Camta (Hà giang)

Đầu mối các  các đơn vị sản xuất và chế biến quả

18

DR.. Hoàng Thanh Tùng

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thư ký CLB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts